Ettevalmistused korstnapühkija külaskäiguks – pääs katuse ja korstnani.

Korstnapühkija töö üheks suurimaks ohuks on pääs katusele ning sealt edasi liikumine mööda katust korstnani. Korstnapühkijal on ka pere ja lapsed, kes ootavad oma isa õhtul koju, et kuulda päeva sündmustest ning õhtul ka unejuttu. Sinu võimuses on  korraldada see, et elamus on tagatud ohutu pääs katuse ja korstnani. Statsionaarse redeli paigaldus ei ole nii kallis, kui kiputakse arvama ning suuremad firmad saavad nii seina- kui ka katuseredeli paigaldatud paari nädala jooksul. Juhime tähelepanu ka sellele, et ligipääs peab olema tagatud maapinnast alates, sest korstnapühkija ei kanna kaasas oma redelit.
Milline peab olema juurdepääs korstnani?
Tuleohutuse seadus

EVS 812-3:2018 - Kui korstnat puhastatakse ülevalt, peab olema tagatud ohutu töökeskkond.
Ehitistele, mille katusekalle on suurem kui 11° (ca 1:5), tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või –redelid. (EVS 812-3:2018)
Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või paikse välise päästeredeli abil. (EVS 812-3:2018)
Korstnale kõrgusega >1,2m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigaldada töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeli või korstnaastmetega. (EVS 812-3:2018)


Kas korstnapühkija võib keelduda katusele minemast, kui ei ole ohutut
ligipääsu?
Korstnapühkija võib keelduda katusele minemast ning korstnalõõride puhastamine jääb
teostamata seni, kui ohutu pääse on tagatud.http://potipoiss.ee/sitemap_location.xml