Lõõride uuringud on muutunud väga nõutud teenuseks. Lõõre uuritakse spetsiaalse suitsu abil ja tehnika areng on avardanud korstnapühkijate tööpõldu ka lõõride uuringuni kaameraga.

Millal ja miks on vaja lõõre uurida?

- ruumidesse, kus varem ei ole küttekeha olnud, soovitakse küttekeha paigaldada
- plaanite paigaldada gaasi kasutavat seadet
- planeeritakes ventilatsiooni- ja küttesüsteemi renoveerimist
- lõõrides puudub tõmme ning põhjust ei ole võimalik tavapärase visiidi käigus tuvastada

Kuidas töö käib?

Lõõride uuringuks kasutatakse erinevaid kaameraid . Enamasti on tegemist väikese, ümara kujuga kaameraga, mis on pika juhtme otsas. Kaamera pilti näeb kaamerakohvris oleval ekraanil. Uuematel kaameratel on olemas ka salvestamise võimalus, kuid selle kohta tasub enne töö tellimist korstnapühkijalt kindlasti täpsemalt järgi küsida. Samuti tasuks kohe ka kokku leppida, kas töö tellija soovib salvestustest ka koopiat endale või vähemalt kui kaua peaks korstnapühkija antud faile alles hoidma, et vajadusel tellija küsimustele veel vastuseid otsida.

Töö käigus lastakse kaamera rahulikult igasse uuritavasse lõõri ning ekraanilt saab korstnapühkija tuvastada, kas lõõris on pigi, pragusid, ummistusi või võõrkehi. Lisaks saab ka aimdust, mitu lõõri veel ning millisel kõrgusel uuritavasse lõõri avaneb.

Suitsuküünlaid kasutatakse eelkõige lõõride kaardistamisel. Suitsuküünal süüdatakse küttekeha või ventilatsioonilõõri juures. Katusel olev töötaja jälgib, millisest korstnast ja lõõrist täpselt suits väljub. Nii saab kõige täpsemalt teada millised seadmed ühte või teise lõõri ühendatud on. 

Suitsuküünalde suits ei ole ohuks teie tervisele ega elamu sisustusele. Küll võib olla veidi ebameeldiv, kui lõõris tõmme puudub ning suits korterisse jääb. Sellisel puhul piisab akna avamisest.

TEE HINNAPÄRING SIIN.

http://potipoiss.ee/sitemap_location.xml