Ettevalmistused korstnapühkija külaskäiguks ehk mida tuleks teada, kui korstnapühkija teie poole teel on?

* Vahetult enne korstnapühkija külaskäiku ei tasu küttekehadesse tuld teha. Kuuma ahju või pliiti on ohtlik pühkida.

* Aknad, uksed ja siibrid peavad olema korstnapühkija visiidi ajal suletud. Tahm lendub kergelt ning isegi väiksem tuuletõmme võib selle korterisse laiali lennutada.

* Oluline on tagada korstnapühkijale ligipääs katusele, et ta saaks korstnalõõre korralikult puhastada. Ka katusel peaksid olema vajadusel ohutust tagavad käiguteed ning redelid, sest korstnapühkija ei ole Karlsson ning ka tal on pere, kes teda tervena õhtul koju ootab.

* Korstnapühkijal peab olema ka ligipääs korstnajalgadele, et veenduda nende tuleohutuses ning eemaldada lõõride puhastamise käigus alla langenud sodi.

* Varuge mõned vanad ajalehed. Ajalehed laotab laiali korstnapühkija ise.

* Varuge aega ja rõõmsat meelt. Korstnapühkimine ei ole alati täppisteadus ning kõiki töö käigus tekkivaid üllatusi ei oska ette ennustada. See tähendab, et korstnapühkija võib seoses ootamatusega eelmisel objektil, teie juurde hilineda või võib hoopis teie juures aega minna pikemalt kui alguses planeeritud.

Meie töö teostamise aluseks on:
EVS 812:3/2018
Tuleohutuse seadus
Ehitusseadus
Päästeameti juhendmaterjal

NB! Ärge unustage korstnapühkija kuue kuldset nööpi keerata – teatavasti see toob õnne ja täidab koguni ühe soovi!

http://potipoiss.ee/sitemap_location.xml